MOSTOVÝ JEŘÁB

MOSTOVÝ JEŘÁB

K přemísťování větších břemen ve výrobních halách, skladech či překladištích jsou ideální mostové a portálové jeřáby. Oba mají pevný základ, ale zatímco portálový jeřáb se pohybuje po kolejnici nebo kolech na zemi, mostový jeřáb jezdí po nosnících umístěných nahoře. Přesné konstrukční provedení závisí mimo jiné na požadované nosnosti a rozpětí. Mostový jeřáb proto může být jednonosníkový (pro menší zatížení a rozpětí) nebo dvounosníkový (pro větší zatížení – cca od 15 t a rozpětí – cca 30 m).

Ke zvedání břemene u mostového jeřábu slouží kočka, která jezdí po kolejnicích na mostě jeřábu a přemísťuje se pomocí lan. O tom, zda bude kočka podvěsná nebo konzolová, rozhoduje požadavek zákazníka na maximální zdvih. Lze použít i více koček, v tom případě se kočka s větší nosností označuje jako hlavní.

Samotný mostový jeřáb je ocelová konstrukce s jedním nebo dvěma, případně čtyřmi nosníky. Jejich profil je dán použitím, rozpětím a maximálním zatížením zařízení. Podle toho může být válcovaný (nejčastěji profil I), plnostěnný, prolamovaný, příhradový, skříňový nebo rámový. Ke konci hlavních nosníků jsou připojeny příčníky. Na nich jsou uložena kola, která pojíždí s mostem jeřábu po kolejnicích jeřábové dráhy.

MOSTOVÝ JEŘÁB

Nedílnou součástí mostového jeřábu jsou motory, které musí splňovat specifické požadavky na provoz – časté spouštění, přerušovaný provoz nebo obrácený chod. Motory musí být odolné vůči častému elektrickému i mechanickému brždění a vůči rázům. Vliv na volbu motoru má i teplota prostředí, ve kterém motor pracuje. Pokud dlouhodobě přesahuje 40° C, je třeba s tím počítat při volbě pohonu.

Motory mostových jeřábů bývají pro plynulý chod vybaveny pro plynulé ovládání frekvenčním měničem s plynulou regulací. Tak je možné dodržet častý požadavek zákazníka na přesnou a jemnou manipulaci s přepravovaným břemenem, aniž by se rozkývalo.

Mostové Jeřáby ADAMEC Crane Systems video:

Profi články

FinList

Press News

4 komentáře u „MOSTOVÝ JEŘÁB

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *